Agencija za informacione sisteme i veb dizajn, Beograd

 


Planiranje i izrada veb prezentacija i veb aplikacija

 

Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju - Srbija plus

 

 

Predstavljamo

Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju - Srbija plus

Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju - Srbija plus

Magazin objavljuje izabrane, autorske, dokumentarno-putopisne reportaže, posvećene skrivenim i udaljenim mestima u Srbiji i ljudima, koji tamo žive.


Veb sajt od koncepta do realizacije


Na samom početku zajedno identifikujemo ciljeve, a zatim kreiramo rešenja za njihovo dostizanje:

- izdvajamo ciljne grupe, kojima je sajt namenjen;
- planiramo i kreiramo sadržaje;
- vršimo lekturu tekstova;
- planiramo i kreiramo priloge, ilustracije i fotografije;
- dizajniramo sajt prilagođen sadržajima prezentacije i ciljnim grupama;
- SEO - izdvajamo elemente od značaja za prijavljivanje sajta mašinama za pretraživanje;
- prijavljujemo sajt i pratimo pozicioniranje sajta na mašinama za pretraživanje;
- pratimo statistiku poseta, ponašanje posetilaca i efikasnost prezentacije;
- predlažemo rešenja za održanje, ili povećanje efikasnosti prezentacije;
- administriramo internet domen i sajt;
- održavamo i ažuriramo sadržaje sajta i predlažemo aktivnosti za dalji razvoj sajta.

 


Kada je veb sajt uspešan?


Ne postoje veliki i mali, skupi i jeftini sajtovi.
Postoje uspešni i neuspešni.
Uspešan sajt nudi sadržaje:
- koji su nekome važni,
- koje posetioci vole i
- koji ih ne zamaraju.

 


Uspešna Search Engine Optimization - SEO


Najčešća želja (ili zahtev): - Hoćemo da naš veb sajt bude prvi na Google-u!

Najčešće pitanje (ili nedoumica): - Zašto nas Google ne vidi?

Na pitanje rado odgovaramo i otklanjamo nedoumice.

Sastavni deo programskog koda veb strana koje kreiramo su elementi, neophodni za uspešnu SEO optimizaciju. Konačni rezultat je da Google vidi, prihvata, prati i podržava sadržaje naših veb strana, dodeljujući im visok rang u rezultatima pretraživanja.

 

Search Engine Optimization - SEO

 


Koliko košta veb sajt?


Cenu izrade i ažuriranja sadržaja veb sajta nije teško odrediti. Potrebno je samo da znamo šta želimo i kome smo sajt namenili.

 


Svi tekstovi, fotografije i grafički prilozi na ovom sajtu su originalna, autorska dela, vlasništvo Agencije Infotrend i podležu "Zakonu o autorskom i srodnim pravima" Republike Srbije.