Agencija za informacione sisteme i veb dizajn, Beograd

 


 

Gradska arhitektura - Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju - Srbija plus

 

 

Predstavljamo

Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju - Srbija plus

Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju - Srbija plus

Magazin objavljuje izabrane, autorske, dokumentarno-putopisne reportaže, posvećene skrivenim i udaljenim mestima u Srbiji i ljudima, koji tamo žive.


Digitalizacija kulturnih dobara


::: Planiranje, realizacija, zaštita i korišćenje

Ciljevi, postupak i rezultati digitalizacije

1. Skeniranje i fotografisanje kulturnog dobra
2. Zaštita digitalne kopije
3. Semantičko označavanje i arhiviranje
4. Korišćenje i publikovanje

Postupak digitalizacije materijalne i nematerijalne kulturne baštine

 


Veb dizajn


::: Najčešća pitanja

Koliko košta veb sajt?

Najčešće se cena izrade i ažuriranja veb sajta određuje proizvoljno. Kako uraditi tačniju procenu, da svi budu zadovoljni? Izračunaćemo zajedno, lako je...

Koliko košta izrada veb sajta

 


Informacioni sistemi


::: Informacioni sistemi u kulturi

Informacioni sistem koji radi?

Uspeh se planira. Informacioni sistem radi se samo jednom, a koristi godinama - nemoguće ili moguće? Predstavljamo muzejski informacioni sistem - MIS.

Muzejski informacioni sistema - MIS

 


Svi tekstovi, fotografije i grafički prilozi na ovom sajtu su originalna, autorska dela, vlasništvo Agencije Infotrend i podležu "Zakonu o autorskom i srodnim pravima" Republike Srbije.